Pakalpojumu apraksts

Uzņēmumu reģistrācija - mēs cieši sadarboties ar juristiem un LR uzņēmumu reģistru, lai nodrošinātu ātru un precīzu uzņēmumu reģistrāciju
 
Nodokļu maksātāju reģistrācija - kad uzņēmums ir reģistrēts, SIA ECB noslēdz līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par elektronisko deklarāciju iesniegšanu  nodokļu maksātājiem
 
Pievienotās vērtības nodokļa deklārāciju sagatavošana (PVN) - PVN aprēķina un deklarē Latvijā, atkarībā no apgrozījuma iepriekšējā gadā: vienreiz mēnesī, katru ceturksni vai ik pusgadu. ECB sagatavo un iesniedz atskaites VIDā.
 
Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu sniegšana – tās ir nepieciešamas, lai informētu uzņēmuma vadību  un akcionārus par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī lai ievērotu Latvijas Republikas likumdošanu.
 
Iekšējā revīzija – šis  pakalpojums pamatā ir nepieciešams akcionāriem, kuri ir neapmierināti ar sava finanšu departamentā darbu un vēlas, lai tas darbotos produktīvāk
 
Inventāra un noliktavas kontrole - ECB pārzin Latvijas likumdošanas prasības inventāra un noliktavas pārvadībā. ECB personāls ir gatavs palīdzēt Jums uzlabot esošo uzraudzības sistēmu vai izveidot jaunu uzraudzības sistēmu no nulles.
 
Nodokļu konsultācijas un nodokļu plānošana - šis process parasti sākas 3 mēnešus pirms  taksācijas gada beigām, tiek sniegtas konsultācijas padomei un akcionāriem. Tās mērķis ir panākt maksimālu nodokļu efiktivitāti Latvijas likumdošanas ietvaros.
 
Pirkšanas - pārdošanas darījumu  pārbaude (due diligence) – sakarā ar to, ka Latvijā ir liels skaits uzņēmumu pārdošanas, apvienošanas un pārņemšanas gadījumu, mūsu klientiem ir svarīgi izmantot mūsu zināšanas šajā jomā
 
Gada pārskatu sagatavošana – lielai daļai vidējo un mazo uzņēmumu nav nepieciešams izmantot lielu audītfirmu pakalpojumus gada pārskatu sagatošanā. Ja uzņēmums nav sasniedzis noteiktus kritērijus (aktīvu kopsumma, apgrozījuma lielums, darbinieku skaits), mazie un vidējie uzņēmumi var iesniegt gada pārskatu, kas sagatavots un pārbaudīts SIA ECB, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no jau veiktiem grāmatvedības ierakstiem
 
Ikmēneša pārskatu par uzņēmumu sagatavošana valdei - tie ir nepieciešami augstākajai vadībai un akcionāriem, kuri vēlas zināt uzņēmuma finansiālā stāvokļa izmaiņas katru mēnesi. Mūsu gatavotie pārskait ir detalizēti un informatīvi un nepieciešamības gadījumā var tikt sagatavot 4 valodās
 
Naudas plūsmas plānošana – tā ir nepieciešamā informācija uzņēmuma vadībai, lai būtu iespējams plānot kapitāla ieguldījums nākamajos mēnešos
 
Iekšējā finanšu restrukturizācija - šis pakalpojums ir nepieciešams uzņēmumiem, kuriem ir savs finanšu departaments, bet kuri nav apmierināti ar saņemto informāciju un šī departamenta darbu. Parasti mūs aicina strādāt kā finanšu konsultantiem gan ar finanšu departamenta darbiniekiem, gan ar vadītājiem, lai viss atbilstu prasībām un uzņēmuma vadība un akcionāri būtu nodrošināti ar visu nepieciešamo informāciju
 
Algu un autoratlīdzību aprēķināšana un izmaksa – šis ir standarta pakalpojums, kuru izmanto visi mūsu klienti. Visi SIA ECB darbinieki ir iepazinušies ar LR Darba likumu un iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošajiem tiesību aktiem
 
Juridiskās adreses iznomāšana – sakarā ar to, ka lielākā daļa  mūsu klientu ir nerezidenti, mēs piedāvājam pakalpojumu-  juridiskās adrese izmantošana, tas nozīmē to, ka visa oficiālā sarakste, nonāk uz mūsu biroja adresi un mūsu pieredzējošie darbinieki to nekavējoties apstrādā
 
Virtuālā biroja pakalpojumi – liela daļa ārvalstu uzņēmumu vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā, bet daudzi vienkārši vēl nav gatavi personāla nolīgšanai un biroju iznomāšanai uz vietas Latvijā. Tieši šādiem uzņēmumiem, mēs piedāvājam virtuālā biroja pakalpojumus, izmantojot esošo infrastruktūru un daudzvalodu runājosō SIA ECB darbinieku prasmes.
 
Tieslietu-grāmatvedības ekspertīze - Tā kā visi profesionālie grāmatveži darbojas komerciāli tiesiskā vidē, tie zināmā mērā ir arī tieslietu speciālisti. No ierastās grāmatvedības šis grāmatvedības veids atšķiras ar savādākiem pienākumiem un atbildību. Kad profesionāls grāmatvedis pieņem dalību finansiālu darbību izmeklēšanā, iegūtos rezultātus un analīzi var izmantot tiesas procesā vai iekšējām pārbaudēm uzņēmumā. Grāmatvedis meklē pierādījumus ar augstu analītisko precizitāti, šie pieradījumi kalpo tiesas procesā vai uzņēmuma iekšējā izmeklēšanā. Šī pieeja ir balstīta uz to, ka pie jebkura sarežģīta dialoga, tiesa vai attiecīgās administratīvās struktūras kļūst par galveno arbitru atrastajiem faktiem.