Uwagi i wyjaśnienia na temat naszych usług

Formacja firmy - ściśle współpracujemy z prawnikami i rejestrem handlowym Łotwy, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom szybką i prawidłową rejestrację firm.
 
Podczas tworzenia spółki EBC podpisuje umowę z właściwym urzędem podatkowym Łotwy w celu elektronicznej rejestracji podatnika.
 
Deklaracje VAT – podatek VAT jest obliczany i deklarowany na Łotwie co miesiąc, raz na kwartał lub co pół roku - w zależności od obrotów w poprzednim roku. ECB przygotowuje wszystkie dokumenty i osobiście dostarcza je do odpowiedniego urzędu podatkowego.
 
Miesięczne usługi księgowe – są konieczne, żeby zarząd i udziałowcy byli dobrze poinformowanymi o sprawach finansowych firmy oraz żeby stosować się do wymóg ustawodawstwa Łotwy.
 
Audyt wewnętrzny – jest to usługa skierowana głównie dla akcjonariuszy, którzy są niezadowoleni z bieżącego stanu finansowego i chcieliby podnieść wydajność firmy.
 
Kontrola zapasów – EBC ma szeroką wiedzę w zakresie kontroli zapasów, które są wymagane na mocy ustawodawstwa łotewskiego. Personel EBC prowadzi także konsultacje na wielu obszarach w celu poprawy istniejącego systemu lub wyjścia z nową inicjatywą.
 
Doradztwo podatkowe i planowanie - Rozpoczyna się zwykle 3 miesiące przed końcem roku obrotowego w porozumieniu z akcjonariuszami oraz kierownictwem wyższego szczebla. Celem jest maksymalizacja efektywności podatkowej spółki w obrębie ustawodawstwa podatkowego Łotwy.
 
Należyta staranność (due diligence) – Ze względu na wielką ilość sprzedaży, fuzji i przejęć, z którymi mamy do czynienia na Łotwie, bardzo ważne dla naszych klientów jest aby móc polegać na naszym doświadczeniu w tej dziedzinie.
 
Annual financial report preparation - as with many small to medium size enterprises, it is not necessary to engage the services of the big four audit firms. Unless a certain set of criteria is matched (value of assets, turnover, amount of employees), a SME can present annual accounts which have been prepared and checked by ECB using the previously obtained financial information from their bookkeeping records.
 
Miesięczne raporty dla zarządów firm – Niezbędne dla wszystkich wyższych kierowników i akcjonariuszy, aby śledzić dokładną sytuację finansową swojej firmy w poszczególnych miesiącach. Nasze raporty są kompleksowe, zawierają dużo informacji i mogą być przygotowane w czterech językach.
 
Prognoza przepływów gotówki – Jak wyżej, niezbędne informacje dla kierownictwa wyższego szczebla w celu planowania wydatków kapitałowych w najbliższych miesiącach.
 
Wewnętrzna restrukturyzacja finansowa – jest usługą proponowaną ECB firmom, które mają własne oddziały księgowe, ale nie są zadowolone z informacji i rezultatów ich działalności. Zazwyczaj jesteśmy powołani jako niezależni konsultanci do pracy zarówno z zarządem jak i jego zespołem finansowym w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych akcjonariuszy i kierownictwa wyższego szczebla.
 
Obliczenia listy płac i honorariów – to standardowe usługi oferowane wszystkim naszym klientom. Cały personel ECB biegle zna łotewskie prawo pracy i przepisy o podatku dochodowym.
 
Hosting adresu prawnego firmy – Ponieważ wielu naszych klientów to obywatele innego państwa, mamy w swojej ofercie serwis nadania adresu prawnego, tak aby wszystkie korespondencje urzędowe były odbierane w naszych biurach i rozpatrywane niezwłocznie przez naszych doświadczonych pracowników.
 
Usługi wirtualnego biura – Wiele zagranicznych firm chce prowadzić działalność gospodarczą na Łotwie, ale nie wszystkie są chętne do bezpośrednich zobowiązań  zatrudnienia personelu i podpisywania umów najmu biura. Dla tych firm oferujemy "wirtualne" usługi biurowe z wykorzystaniem infrastruktury i wielojęzycznego personelu EBC.
 
Księgowość sądowa – Ponieważ wszyscy zawodowi księgowi działają w obrębie prawa handlowego, to wszyscy zawodowi księgowi są, w pewnym sensie, księgowymi sądowymi. To znaczy, gdy profesjonalny księgowy przyjmuje zlecenie, w którym można się spodziewać, że jego wyniki czy analizy mogą być przedmiotem kontradyktoryjności, kontroli sądowej lub kontroli administracyjnej, to wówczas profesjonalny księgowy pracuje z wielkim zaangażowaniem na takim poziomie szczegółowości dowodowych i precyzji analizy, żeby jego wyniki wytrzymały w ramach prawnych te kontrole czy inspekcje. Podejście to opiera się na nie więcej niż na realistycznej ocenie, że choć nastąpiła pewna ewolucja dialogu, w końcu, sąd lub właściwy organ administracyjny jest ostatecznym arbitrem, tego, czym są fakty księgowe.